ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Την 30ή  Αυγούστου, στο Ηράκλειο, πραγματοποιήσαμε από κοινού με τα Σωματεία  των Σωμάτων Ασφάλειας , εν ενεργεία και συνταξιούχων,  συνεδρίαση των Δ Σ , στην οποία κλήθηκαν παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν, οι τοπικοί φορείς    (Βουλευτές, περιφερειάρχης  κλπ , καθώς  και η τοπική ηγεσία  των Σωμάτων εν ενεργεία )στην οποία εκθέσαμε την δεινή οικονομική κατάσταση του κλάδου, ζητώντας να μην εφαρμοστούν σε βάρος μας άλλα μέτρα, παραδώσαμε υπόμνημα και ψήφισμα.