Οι χιλιάδες οφειλέτες θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τα χρέη αρκετών ετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Πάνω από 250.000 μη μισθωτούς ασφαλισμένους οφειλέτες του e – ΕΦΚΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) μπορούν να βγουν στη σύνταξη, ακόμα και αν έχουν υψηλά χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

 

 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραγράψουν ένα μέρος από τις οφειλές που υπερβαίνουν την δεκαετία. Οι οφειλέτες θα μπορούν να μειώσουν τις οφειλές τους κάτω από τα 20.000 ευρώ και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μπορούν άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Το υπόλοιπο της οφειλής θα αποπληρωθεί μέσω της παρακράτησης από το ποσό της σύνταξης, σε 60 δόσεις.

Η παραγραφή αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εργοδότες και αναφέρεται σε οφειλές που δημιουργήθηκαν προς δεκαετίας και ο e – ΕΦΚΑ δεν έχει κινήσει τη διαδικασία αναζήτησή τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ταυτοχρόνως με την οφειλή διαγράφεται και ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ όπου και εξετάζονται.

Για οφειλές εργοδοτών από απασχόληση μισθωτών (οφειλές τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ):

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού www.efka.gov.gr/rv, στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης νέας εσωτερικής διαδικασίας, η οποία θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των εν λόγω οφειλών ως παραγεγραμμένων. Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες