ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Μείωση συντάξεων Αξιωματικών ε.α. από το Γ.Λ.Κ.

Tο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε εφαρμογή του Ν. 4093, πραγματοποιεί Τροποιητικές Συνταξιοδοτικές πράξεις,  με τις οποίες μειώνει αναδρομικά από το έτος 2005 και  μέχρι σήμερα  τις συνταξιοδοτικές αποδοχές, σε ανώτατους κυρίως Αξιωματικούς, Υποστρατήγους και άνω  ε.α., δια της αφαιρέσεως ενός ή δύο συνταξιοδοτικών βαθμών που τους είχαν χορηγηθεί με τις διατάξεις των Ν.2838/2000 και 3016/2002.

Tο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με έγγραφο  προς τους ανωτέρω, τους γνωρίζει ότι για τα μέχρι σήμερα  καταβληθέντα ποσά θα εκδώσει καταλογιστικές πράξεις τις οποίες θα αποστείλει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη.

Όποιοι λάβουν τέτοιο έγγραφο να επικοινωνήσουν με το Σωματείο, για ΕΝΣΤΑΣΗ