Αναρτήθηκαν τα σημειώματα Απρίλη

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Για να δεις και να το τυπώσεις πάτησε ΕΔΩ :

https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

 

Η Κατάργηση των  κρατήσεων ν.4093/2012  στο ΜΤΣ, έφερε μικρή αύξηση  στην κύρια σύνταξη, σε πολλές  περιπτώσεις, λόγω αλλαγής κλίμακας με παράλληλη αύξηση της προσωπικής διαφοράς  !!

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην πρώτη στήλη  (αριστερά ) στο πεδίο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ,στην ένδειξη μείωση Ν 4093/2012.

Η εξήγηση :

Η κράτηση ν.4093/2012 ,που φαίνεται , είναι το άθροισμα κύριας σύνταξης  και μερισμάτων ,αφού αφαιρεθούν ΕΑΣ και μειώσεις, υπολογίζεται δε  κλιμακωτά  από 1.000 ευρώ και πάνω  :

- 5%  για 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ,

-10%  για 1.50001  μέχρι 2000 ευρώ

-15%  για 2.000 ,01 μέχρι 3.000 ευρώ),

20%  για 3.000,01 ευρώ και άνω  .

Έτσι σε  αυτές τις περιπτώσεις , τροποποιείται  ο υπολογισμός:

-ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ (αφού  μειώνονται οι κρατήσεις) και επηρεάζει πλέον όλους  του υπολογισμούς

1-αυξάνει η ανταποδοτική σύνταξη ,με μικρότερο λογιστικό βήμα ,

-γιατί  ο συντελεστής απόδοσης  είναι μικρότερος της μονάδας, μάλιστα  του 1/2 της μονάδας ,πχ.  0,42  .

-το υπόλοιπο  από το συντελεστή π.χ. 0,58  , δημιουργεί τη <<φούσκα >>της προσωπικής διαφοράς

2-αυξάνει η προσωπική διαφορά  με βήμα ανάλογο της μείωσης

-αυξάνονται οι μικτές αποδοχές,

3-αυξάνεται αναλογικά ,  των λογιστικών βημάτων  το πληρωτέο ποσό , ή δεν αυξάνεται αν υπάρχει μεγάλη προσωπική διαφορά, αφού αφαιρεθούν οι  αντίστοιχες κρατήσεις  που προκύπτουν.