Στην πρώτη τετράδα των χωρών του ΟΑΣΑ με τη μεγαλύτερη «βουτιά» των πραγματικών μισθών!!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Αυξάνεται η φτωχοποίηση των Ελληνικών νοικοκυριών.

Με 401 δισ χρέος , θα έρθουν  άσκημες μέρες, την επόμενη των εκλογών!

Ο πληθωρισμός συρρίκνωσε τον πραγματικό μισθό-διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα μας και περιόρισε αισθητά την αγοραστική δύναμη των μισθωτών το 2022. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται, απόρροια της εκτόξευσης της ακρίβειας και της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι ονομαστικοί μισθοί πήραν την ανιούσα την περασμένη χρονιά, όπου μεταξύ άλλων αυξήθηκε δύο φορές ο κατώτατος μισθός, όμως αυτό δεν στάθηκε δυνατό να ισοσκελίσει την ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού που πετσόκοψε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός στην Ελλάδα το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5% αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4%, λόγω του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 9,7%.

Εν ολίγοις ο πληθωρισμός και η ακρίβεια «καπέλωσαν» τις όποιες αυξήσεις στους μισθούς, που σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογική επιβάρυνση, πετσόκοψαν την αγοραστική δύναμη πολιτών και νοικοκυριών

Η μείωση των πραγματικών μισθών πέρυσι στην Ελλάδα ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ μετά την Εσθονία (10%), την Τουρκία (8,8%) και την Ολλανδία (8,3%).

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα – δηλαδή το ποσό του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών, αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα, ως ποσοστό στο συνολικό κόστος εργασίας – μειώθηκε οριακά κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες για τους άγαμους μισθωτούς χωρίς παιδιά με μέσο εισόδημα και διαμορφώθηκε στο 37,1%, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η οριακή υποχώρηση της επιβάρυνσης (tax wedge) προέκυψε κυρίως από τη μείωση των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για την επικουρική ασφάλιση, η οποία μείωσε συνολικά την επιβάρυνση κατά 0,21 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή υπερκάλυψε την αύξηση της επιβάρυνσης από τη φορολογία εισοδήματος κατά 0,18 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων.

Για τα ζευγάρια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε οριακά κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 33,7%, ενώ στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 1,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 25,6%.

Αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση για ζευγάρια με δύο παιδιά

Για παντρεμένους με δύο παιδιά, εκ των οποίων ο ένας έχει μέσο μισθό και ο άλλος το 67% του μέσου μισθού, το tax wedge αυξήθηκε κατά 1,52 ποσοστιαίες μονάδες στο 35,7%. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά της κατηγορίας αυτής δεν δικαιούνταν επιδόματα παιδιών λόγω της αύξησης του μέσου μισθού. Στις χώρες του ΟΟΣΑ η μέση αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για την κατηγορία αυτή ήταν 0,45 ποσοστιαίες μονάδες στο 29,4%.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, υπογραμμίζουν τη σημασία πολιτικών για τον μετριασμό του αντίκτυπου που έχει ο πληθωρισμός. Από στοιχεία που συγκέντρωσε προκύπτει ότι σε 17 χώρες του εφαρμόσθηκε πέρυσι αυτόματη αναπροσαρμογή του συστήματος φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ σε 21 χώρες η προσαρμογή ήταν στη διακριτική ευχέρειά τους. Οι περισσότερες χώρες προχώρησαν σε προσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών και οι μισές σε προσαρμογή των επιδομάτων.