Άνοιξαν οι εφαρμογές για όσους εισέπραξαν αναδρομικά

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποίησε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές για όσους θέλουν να δηλώσουν αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν πέρυσι και αφορούν τις περίοδο 2015 – 2020.

Πρακτικά, συνταξιούχοι και μισθωτοί κ.α. θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα συγκεκριμένα εισοδήματα έτσι ώστε η φορολογική διοίκηση να προχωρήσει στην έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος με τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν.

Συγκεκριμένα, όσοι εισέπραξαν το 2022 αναδρομικά ποσά έχουν προθεσμία να δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024 ή να εντάξουν το ποσό στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών σε 48 δόσεις.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους …

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα αναδρομικά που μας έχουν καταβληθεί από το Μ.Τ.Σ. τον μήνα Απρίλιο 2023, από  την κατάργηση της κράτησης του Ν.4093/2012 που είχε επιβληθεί στο μέρισμά μας, από 1/1/2021 – 31/3/2023, ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ , ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ,  σύμφωνα με τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/13 (Α’ 167/23.7.2013) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.5042/23 (Α’ 88/10.4.2023):

α. Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προέκυψαν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση, που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ καθώς και οι αντίστοιχοι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α΄ 25/9.2.2023), θα φορολογηθούν εντός του έτους 2023 όπου καταβλήθηκαν.

β. Κατά την καταβολή διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

2. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται άλλη φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω αναδρομικών, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην δήλωση του φορολογικού έτους 2023 (ως εισόδημα φορολογούμενο αυτοτελώς). Συνεπώς, δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2021 και 2022 για τα ποσά αυτά.

Νόμος 5042/2023 – Στο ΦΕΚ ο νόμος για την ασθένεια Λογιστή Φοροτεχνικού

Άρθρο 65 Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013.

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ :

FEK_88_10_04_2023