Τύπωση ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ , ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ :

https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jsp

http://www.idika.gr/

ή

Με τη χρήση κωδικών  ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ