Καταβολή ΒΟΕΑ μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου Έτους 2023

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοίνωσε τη χορήγηση του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του έτους 2023, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του.

Τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση κατά τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ έτους 2023 θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ έως την 02-06-2023, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» που να έχει ισχύ μέχρι 24-06-2023.