ΤΕΚΑ: αλλαγές στις κλίμακες φορολόγησης των ταμείων!!!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ξαφνικές αλλαγές, στις κλίμακες φορολόγησης των ταμείων

Συζητείται στην επιτροπή της Βουλής το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο και να τεθεί σε ψηφοφορία στις 18 Δεκεμβρίου.

Τροποποιήσεις της φορολόγησης των παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται το ίδιο ποσοστό φόρου αλλά τροποποιείται η βάση των ετών παραμονής στα ΤΕΑ, ώστε όσο περισσότερα έτη έχει ενταχθεί ο ασφαλισμένος στο Ταμείο, τόσο λιγότερο φόρο να καταβάλλει κατά την εκταμίευση του εφάπαξ ή της επικουρικής σύνταξής του.

Στις νέες κλίμακες ο φόρος για το εφάπαξ είναι διπλάσιος από εκείνος για την επικουρική σύνταξη.

Οι νέες τροποποιημένες κλίμακες έχουν ως εξής:

· Για 0-5 έτη ασφάλισης προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη

· Για 6-10 έτη ασφάλισης (από 6 έως 15 που ήταν αρχικά) προβλέπεται 15% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη

· Για 11-20 έτη ασφάλισης (από 16 έως 25 που ήταν αρχικά) προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5 % για τη σύνταξη

· Για 20 έτη ασφάλισης και άνω (αντί για 26) προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη

Ειδικά για τα Σώματα Ασφάλειας

Παράδειγμα :

1- Αστυνομικός 51 ετών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ, ο οποίος εγγράφεται για πρώτη φορά στο ταμείο και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στα 55 έτη, θα δει την εφάπαξ παροχή του να φορολογείται με 20%. Στο ποσοστό αυτό, αν αθροισθεί και το 5% που παρακρατείται για τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, προκύπτει ένα 25% που υπερκαλύπτει το οποιοδήποτε όφελος του μέλους, καθώς η φοροαπαλλαγή της εισφοράς του είναι της τάξης του 22% και δεν είναι δεδομένο ότι οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα υπερκαλύψουν τη διαφορά του -3% που προκύπτει, ώστε το μέλος τουλάχιστον να μην υποστεί ζημία από τη συμμετοχή του στο Ταμείο.

 - Αστυνομικός 44 ετών , όπου ο μέγιστος χρόνος παραμονής του στο ταμείο θα ανέλθει στα 11 έτη, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η εφάπαξ παροχή του φορολογείται 15%. Αποτέλεσμα, αν συνυπολογιστεί το ποσοστό του 5% των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και αρχική φοροαπαλλαγή της εισφοράς του 22%, προκύπτει όφελος της τάξης μόλις του 2% και δέσμευση των χρημάτων του για 11 έτη, που αποτελεί αντικίνητρο συμμετοχής στο ΤΕΑ.

 

Το νέο νομοσχέδιο, περιέχει επώδυνες φορολογικές διατάξεις καθώς εισάγει για πρώτη  φορά κλιμακωτή φορολόγηση των εφάπαξ παροχών των ΤΕΑ με συντελεστές 5% έως 20% που κινούνται αντιστρόφως ανάλογα των ετών υπαγωγής των ασφαλισμένων σε  μελών τους. Αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν απαγορευτικά για τους μεσήλικες εργαζόμενους  με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (π.χ. με οριακούς συντελεστές έως 30%) και ελκυστικά μόνο για εργαζόμενους με υψηλά εισοδήματα (οριακούς συντελεστές από 35% και άνω).

Να υπολογίσουμε ,ότι βρισκόμαστε στην περίοδο των εισπράξεων ,της αισιοδοξίας , των ύμνων κ.λ.π., ενός συστήματος .

Αλήθεια :

-όταν ωριμάσουν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ,σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας και το ταμείο πληρώνει,

-όταν  δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα οι επενδύσεις,  ή  << μπαίνουν  μέσα >>, τι θα γίνει;;;

Στην Ελλάδα ζούμε !!!!