ΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 1995

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 1995

 Όσοι αναφέρονται στη κατάσταση, κέρδισαν την αγωγή και θα εισπράξουν τα δικαιούμενα ποσά.

Αφορά αγωγές που έγιναν , για τη διαφορά στο επίδομα μεταξύ Αστυνομίας και μισθολογίου Στρατιωτικών.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ

ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

KATALOGOS_AGWGHS

1-Οι Συνταξιούχοι πληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν

 

Για να  δείτε και να τυπώσετε το υπόδειγμα που πρέπει να στείλετε

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΓΜΣ

Ο δικαιούχος ,με συστημένη επιστολή, προς την Δ/νση που γράφει το υπόδειγμα , να στέλνει συμπληρωμένο το υπόδειγμα  και φ/ο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης πληρωμής ,στο οποίο να φαίνονται ο δικαιούχος και ο αριθμός ΙΒΑΝ

2-Για όσους έχουν πεθάνει χρειάζονται :

α- Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

β-Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης

γ- Αν υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο αυτής

δ-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τα στοιχεία των δικαιούχων κληρονόμων  είναι υποχρεωτικά  αναλυτικά : θα αναφέρεται το επάγγελμα

Για όσους εργάζονται στο δημόσιο , πλην των άλλων θα αναφέρονται η υπηρεσία που εργάζονται, το μισθολογικό κλιμάκιο, ο βαθμός, η κατηγορία, ο αριθμός μητρώου μισθοδοσίας και φ/ο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου μισθοδοσίας, όπου θα φαίνονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος