ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις ότι είναι δυνατή η Δικαστική διεκδίκηση της κράτησης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2010

-Η κράτηση θεσμοθετήθηκε με το Νόμο  3986 το έτος 2011,

-αφορά το οικονομικό έτος 2010,

-είναι  2 % επί του συνόλου των εισοδημάτων  και

-παρακρατήθηκε εφ” άπαξ , στην εκκαθάριση εισοδήματος από την  ΔΟΥ ενός εκάστου.

Πληροφορίες, ότι η προθεσμία  διεκδίκησης έληξε 31-12-2012 , κλπ δεν ευσταθούν.

Περισσότερες πληροφορίες , θα δοθούν ύστερα από πλήρη διερεύνηση του θέματος

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ