ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του τα παρακάτω:
α. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκ 2013, όπως ήταν προγραμματισμένο.
β. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιαν 2014 (προκαταβολικά).
γ. Από τούδε και στο εξής η μηνιαία καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται προκαταβολικά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.