ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνέχεια  προηγούμενου άρθρου  :

Διερευνούμε με την ΠΟΑΑΣΑ και άλλες ομοσπονδίες τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, με τη μορφή της ομαδικής προσφυγής , για περιορισμό των εξόδων. Άλλοι κλάδοι έχουν κρίνει το εγχείρημα ασύμφωρο.

-Δεν έχει υπάρξει Δικαστική Απόφαση για αντισυνταγματικοτητα κ.λ.π. , του Ν. 3986

- Έχουμε  αρκετοί, ήδη υποβάλει αιτήσεις θεραπείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και ενστάσεις στο Α” Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Για κάθε εξέλιξη θα ενημερώνουμε.

Για το ΔΣ

ο Πρόεδρος