ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Τα Μέλη του  Δ.Σ.   καλούνται  σε συνεδρίαση,  την ΤΕΤΑΡΤΗ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014,  ΩΡΑ 1800, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1- Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης ( θέματα προς συζήτηση, προτάσεις του ΔΣ,   βασικά ζητήματα για αποφάσεις , ενημέρωση για θέματα ομοσπονδίας κ.λ.π. )

2-Συνεστίαση του Σωματείου

3- Στόχοι  -  πρόγραμμα Σωματείου για το 2014

4- προτάσεις Μελών ΔΣ

5- Εισήγηση Ελεγκτικής Επιτροπής στο ΔΣ, ως προς τον οικονομικό έλεγχο

Ηράκλειο 13 Δεκέμβρη 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ