ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ , τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής :

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ Αντώνης

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Νίκος

ΡΗΓΑΚΗΣ  Νίκος

την Τετάρτη 15 Δεκέμβρη 2014, ώρα 1730 , στο Γραφείο του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ