ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Προκειμένου τα μέλη μας να ασκήσουν τα έννομα δικαιώματά τους, που απορρέουν από  την απόφαση του ΣΤΕ για τις μειώσεις του Ν. 4093 / 2012,  παρακαλούμε όποιος Δικηγόρος επιθυμεί να  αναλάβει τις υποθέσεις μας , να καταθέσει την προσφορά του, στο sapostratonh@hotmail.gr, ή να επικοινωνήσει μαζί μας, μέχρι 30 Μαρτίου 2014.

 

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ