ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ.  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το Μέρισμα για το έτος 2014 από το Ταμείο θα καταβάλλεται τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Στις 3 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου 2014 (καταβλήθηκε ήδη)

· Στις 30 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Φεβρουαρίου 2014

· Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Μαρτίου 2014

· Στις 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Απριλίου 2014

· Στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη του μηνός Μαΐου 2014

· Στις 30 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουνίου 2014

· Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουλίου 2014

· Στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη του μηνός Αυγούστου 2014

· Στις 29 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Σεπτεμβρίου 2014

· Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου 2014

· Στις 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου 2014

· Στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Δεκεμβρίου 2014

. Στις 2 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιανουαρίου 2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ