ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Με πρωτοβουλία των τριών Βουλευτών, που είναι συνταξιούχοι Αστυνομικοί, ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Δημητρίου, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ηλία και ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ Αθανασίου, έγινε δεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, κατατεθείσα από αυτούς τροπολογία κατά τη  συζήτηση της 05-04-2014, νομοσχεδίου αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την οποία στα ασφαλιστικά μας ταμεία περιέρχεται πόρος 5 % από τα πρόστιμα των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Πρόκειται για μια καθοριστική τροπολογία, υπέρ των ασφαλιστικών μας ταμείων, χρόνιο αίτημα του Αστυνομικού συνδικαλιστικού μας κινήματος, που θα τονώσει τα οικονομικά τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο 38Α υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις ΜΤΣ και ΤΕΑΠΑΣΑ » με το εξής περιεχόμενο:

« …                                                ΑΡΘΡΟ 38 Α

1. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

(πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

2. Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί του εισπραττόμενου παραβόλου του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3511/2006, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 64 Ν.4249/2014. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

 

Επισημαίνεται:

Μετά από συνεχείς προσπάθειες αρκετού χρόνου ένα δίκαιο αίτημα των (Αστυνομικών, Στρατιωτικών και Πυροσβεστών) έγινε αποδεκτό από την Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου της αρμοδιότητός του ”Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις”, έκανε δεκτή τροπολογία που κατατέθηκε από πλευράς των Βουλευτών κκ. Βλαχογιάννη Ηλία, Κυριαζίδη Δημήτρη και Νταβλούρου Αθανασίου και αφορά την εξυγίανση και οικονομική ανάκαμψη των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού 1. της Ελληνικής Αστυνομίας-Στρατού, δηλαδή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), και 2. του Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), κατ’ αναλογίαν προς την διάταξη του άρθρου 10 ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102, τεύχ. Α’) που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.
Την εν λόγω τροπολογία δεν ψήφισαν: Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., το Κ.Κ.Ε., η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές. Παρόν ψήφισαν : η ΔΗΜ.ΑΡ. και οι ΑΝ.ΕΛ. .

 

ΓΙΑΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ