ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική Συνέλευση την Τετάρτη 09 Απρίλη 2014, στην οποία αναλύθηκαν συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά θέματα

- Κατηγορία αποκατασταθέντων με Προεδρικά Διατάγματα (αφορά Αξιωματικούς που κέρδισαν μισθολογικές προαγωγές)

Διεκδικούνται : μισθολογικές διαφορές ενέργειας, διαφορά ΕΦΑΠΑΞ, διαφορά μερισμάτων

Για την αγωγή χρειάζονται :

Οι πράξεις του Γενικού Λογιστηρίου, οι πράξεις των Ασφαλιστικών Ταμείων, το ΠΔ. αποκατάστασης

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΗΔΗ ΑΣΚΗΘΕΙ (Π.Χ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΛΚ, ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ)

Καλύτερη προσφορά θεωρείται του Δικηγορικού γραφείου Σωσίπατρου που είναι 07% επί των επιδικασθέντων ποσών, χωρίς προκαταβολή

 

-Γενική κατηγορία διεκδικήσεων με βάση την αναμενόμενη απόφαση ΣΤΕ,  ανά τομέα :

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΑΓΩΓΩΝ  (ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

 

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΗΔΗ ΑΣΚΗΘΕΙ (Π.Χ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΛΚ, ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ)

 

Α–ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:

1-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)

Πρόκειται για την πρώτη πράξη με την οποία σου χορηγήθηκε η σύνταξη από το Γ. Λ.Κ

2. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι η πράξη του ΓΛΚ , μετά το μνημόνιο 2012 (Ν. 4093) (ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2013)

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟ 1/8/2012)

4-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ , ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4093/2012

5. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ)

 

Β–ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

2. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ανωτέρω Α 1,2)

 

Γ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

1-ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

2-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ν.4093

 

Δ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012)

1-ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Ε-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΑΣΑ

1-ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

2-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ν.4093

 

ΣΤ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ

1-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  2011, 2012, (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ)

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ