ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΓΩΓΕΣ

 

 

Α-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  : θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Αστυνομικού Μεγάρου  Ηρακλείου, τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, ώρα 1900.

α-Διαφορές ένεκα αποκαταστατικών Προεδρικών Διαταγμάτων: οι Αξιωματικοί, που με αποκαταστατικά Προεδρικά Διατάγματα, κέρδισαν βαθμολογική διαφορά, έκαναν τις προσφυγές. Όσοι δικαιώνονται ή δεν προσέφυγαν για οποιοδήποτε λόγο, να επικοινωνούν με τον πρόεδρο.  

β) Προσφυγές Απόφασης ΣΤΕ (Ν. 4093/2012): Η απόφαση δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί. Όμως  ο χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων εξαντλείται τέλος Ιουλίου  και περιθώρια δεν υπάρχουν. Συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου μας και της Γενικής Συνέλευσης, διευκρινίζουμε τι διεκδικούμε :

1-Τις περικοπές ΕΦΑΠΑΞ : όσοι πήραν εφάπαξ με τις μειώσεις του μνημονίου 2012, μπορούν να προσφύγουν και να διεκδικήσουν τις διαφορές, εντός διετίας από την πράξη του Ταμείου.

2- Τις αναδρομικές  κρατήσεις από 1-8-2012 , μέχρι 31-12-2012. H Υπουργική απόφαση (του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα), που ακυρώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά μόνο την αναδρομική παρακράτηση ποσοστού των αποδοχών των ένστολων του β΄ εξαμήνου 2012.

 Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, το Δημόσιο θα υποχρεωθεί, λογικά,  να επιστρέψει μόνο τα παρακρατηθέντα με βάση την υπουργική απόφαση ποσά .

3- Τις κρατήσεις από 1-1-2013, μέχρι σήμερα. Για τις αποδοχές από μισθούς και συντάξεις  μετά την 1.1.2013, δεν υπήρξε υπουργική απόφαση, παρά μόνο η ρύθμιση του Ν. 4093/2012.

4-Τη Κατάργηση από 01-01-2013, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων,  Πάσχα  και αδείας, (Ν. 4093, άρθρο πρώτο παρ. Γ, υποπαράγρ Γ1, εδ.1)

5-Τη μείωση του Βασικού Μισθού του Ανθ/γού ,( Ν. 4093, άρθρο πρώτο παρ. Γ, υποπαράγρ Γ1, εδ.31)

Συνεπώς, χρειάζεται να ασκηθούν αγωγές κατά του Δημοσίου από καθένα από τους ενδιαφερόμενους (έστω και σε ομαδική βάση, έως 50 κατά δικόγραφο, αλλά πάντως με συγκεκριμένη αναφορά ονομάτων και αιτούμενων ποσών). Τι ισχύει :

-Όσοι προσέφυγαν εμπροθέσμως στα αρμόδια δικαστήρια,  με Εφέσεις κλ.π. , για τους οποίους η υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα, όμως με βεβαία θετική έκβαση, λόγω και των σχετικών ευνοϊκών αποφάσεων  ΣΤΕ και Ολομελείας ΣΕ, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δικηγόρο που έκαναν την αγωγή, ώστε να βεβαιωθούν για την κατάθεσή της και την επικαιροποίηση στα δεδομένα της απόφασης ΣΤΕ.

-Όσοι έκαναν απλή ένσταση στο ΓΛΚ, ή αίτηση  θεραπείας, η άποψη των νομικών, είναι ότι δεν αρκούν και πρέπει να προσφύγουν Δικαστικά.

Επιπλέον διεκδικούμε :

1-1-Την συνακόλουθη μείωση των μερισμάτων,  που δικαιούνται οι απόστρατοι, από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και το ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς ο υπολογισμός τους εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε βασικού μισθού.

2-2- Την μείωση του Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ΒΟΕΑ, στα τέκνα Αστυνομικών προερχο-μένων από την πρώην  Χωροφυλακή κ.λ.π. , καθώς ο υπολογισμός του εξαρτάται και αυτός από το ύψος του εκάστοτε βασικού μισθού του γονέα εν ενεργεία ή αποστράτου, απαιτείται ειδική αγωγή, των δικαιούχων τέκνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

Α-1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΗΔΗ ΑΣΚΗΘΕΙ (Π.Χ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΛΚ) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Β-  ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ:

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΤΠΔΥ ή ΤΕΑΠΑΣΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ : ΑΡΧΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 2012

Γ-  ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:

1- ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΕΙΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ

2. ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ :

-  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟ 1/8/2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012

 -ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ2013, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΤΟΥ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ)

5- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΟΕΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, με θεώρηση γνησίου υπογραφής ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ,ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στη Γενική Συνέλευση, να έχουμε μαζί μας τα ανωτέρω έγγραφα, στυλό και ανάλογα εφόδια,( π.χ. γυαλιά)

Στην οθόνη θα παρουσιάσουμε τα έγγραφα και θα τα συμπληρώσουμε. Για όσους δεν μπορούν , (ηλικία –αδυναμία) , θα τους βοηθούν μέλη του ΔΣ και εθελοντές. 

Β-Πληρωμή συνδρομής : Η γενική συνέλευση ύστερα από πρόταση του ΔΣ, αποφάσισε α) να διαγραφούν όσοι οφείλουν ετήσιες συνδρομές πέραν της διετίας, αφού ενημερωθούν εγγράφως και τους δοθεί προθεσμία, β) να μην τους αποστέλλεται αλληλογραφία

Όσοι οφείλουν  και έλαβαν ειδοποίηση με την ενημέρωση Μαρτίου, παρακαλούμε, να καταβάλουν  άμεσα την οφειλή, είτε στο γραφείο τις μέρες λειτουργίας του, είτε στον λογαριασμό, 6366-040035-130 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι συνδρομές θα εισπράττονται, στη Γενική Συνέλευση, πριν την έναρξη.

Επισημαίνεται, όπως  μας ενημέρωσε η Ομοσπονδία, η κράτηση των συνδρομών για το 2014, για τεχνικούς λόγους δεν θα πραγματοποιηθεί από το ΤΕΑΠΑΣΑ. Το ΤΕΑΠΑΣΑ  θα αρχίσει την κράτηση από το 2015. Συνεπώς άσχετα αν έχετε υποβάλει δήλωση παρακράτησης συνδρομής, από το ΤΕΑΠΑΣΑ, πρέπει να πληρώσετε για το 2014,  στο Σωματείο όπως μέχρι σήμερα  .  Για  το 2015, οι εισφορές θα παρακρατούνται από το ΤΕΑΠΑΣΑ, ή θα καταβάλλονται μέχρι 31 Γενάρη κάθε Έτους, απ ’ευθείας στον Ταμία ή στην τράπεζα. Η  συγκέντρωση δηλώσεων για την κράτηση από το ΤΕΑΠΑΣΑ, συνεχίζεται.

Γ-Αρχαιρεσίες Ομοσπονδίας : Στο 15ο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 29 και 30 Ιουνίου 2014, θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ- Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας :Για τον ίδιο τον συνταξιούχο δεν χρειάζεται θεώρηση, για τα μέλη της οικογένειας, (ανήλικα – φοιτητές ), οι ενδιαφερόμενοι να περνούν από το Υγειονομικό (για τους φοιτητές χρειάζονται βεβαιώσεις της σχολής). Η προθεσμία λήγει το Σεπτέμβρη.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ