ΑΓΩΓΕΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Όσοι επιθυμούν , μπορούν να καταθέσουν ΑΓΩΓΗ μέχρι 20 Δεκέμβρη 2014.

ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

-ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΗΜΑ,ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ), -1%, ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝΠΟΣΩΝ ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ

-5 %, ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ . Τα ανωτέρω ισχύουν ΜΟΝΟ για τα μέλη μας. Τα μη μέλη διαπραγματεύονται την τιμή.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ:

-Α-  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ                      

Φ/Ο  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΣ  ΓΛΚ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΓΛΚ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΛΚ

ΠΡΑΞΗ   ΓΛΚ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΓΛΚ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΛΚ

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΓΛΚ

Β- ΓΙΑ  ΤΕΑΠΑΣΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΠΛΗΡΩΜΗΣ

Γ-  ΓΙΑ ΜΤΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ. ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ή  ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΏΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ  www.sasanh.gr , ΝΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ ΝΑ  ΤΑ  ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ  ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 33, Τ.Κ. 10677,ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6976809100,2103826582 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ, ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 155/678645-64 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ .

Για να ανοίξετε τα έγγραφα ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ       Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Για περιπτώσεις αγωγών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ