Μ.Τ.Σ : ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ο μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014, υπολογίστηκε με τιμή μεριδίου 4,9865 €, μειωμένης κατά 4,10% από την ισχύουσα τιμή μεριδίου μέχρι και τον Αύγουστο 2014, που ήταν 5,1999 €.

- Με το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014, παρακρατήθηκαν αναδρομικά και οι διαφορές των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 με αντίστοιχη μείωση για κάθε μήνα 4,10%. Η συνολική μείωση του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2014 με την αντίστοιχη του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Αυγούστου 2014, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 12,30%.

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ