ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΕΑΠΑΣΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

7-ΤΕΑΠΑΣΑ

Η Κυβέρνηση , εντελώς αιφνιδιαστικά και  χωρίς καν να προηγηθεί  διάλογος,  ψήφισε  στη  Βουλή,(με ψήφους  50 υπέρ και 47 κατά), τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική προσθήκη στο άρθρο 221, με την οποία το ΤΕΑΠΑΣΑ  εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας (N. 4281/8-8-2014, FEK 160)

   Με το Ν. 4142/2013,  λόγω των ειδικών συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, η εποπτεία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας, μεταφέρθηκε, από την  ίδια Κυβέρνηση, στην εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

  Οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπουν:      α. Την εφαρμογή από 1/1/2015 των διατάξεων του Ν. 4242/2014 στους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ (για  μείωσή του ΕΦΑΠΑΞ κατά 40% έως 50%, με εφαρμογή του νέου τύπου βιωσημότητας του Ταμείου)  β. Τη κατάργηση από 1/1/2015 των κοινωνικών πόρων.γ- την ένταξη από 1-1-2015, των τομέων του κλάδου  επικουρικής ασφάλησης του ΤΕΑΠΑΣΑ  στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

  -  Το ΤΕΑΠΑΣΑ από την εφαρμογή του PSI, έχασε 350 εκατομύρια και 15 εκατομύρια από τον λογαριασμό αλλυλεγγύης.

- Οι Ομοσπονδίες οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συγκέντρωσεις διαμαρτυρίας, στις 6 Αυγούστου στην Αθήνα , την 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και ενημέρωσαν τα κόματα για την αντίθεσή τους.

- Το Σωματείο μας, από κοινού με την Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας Κρήτης, Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλ. Ν. Ηρακλείου και την Ένωση  Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης : εκδόσαμε δελτίο τύπου και με έγγραφο που επιδόσαμε στους τοπικούς Βουλευτές, τους ενημερώσαμε για την αντίθεση του κλάδου στην αρπαγή του Ταμείου και ζητήσαμε από τους μετέχοντες στο θερινό τμήμα να καταψηφίσουν την τροπολογία.