ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 11810/179/φ.80353
ΦΕΚ 1635/τα.Β/20-06-2014,
η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 49/2014 εγκύκλιο στους ΟΠΑΔ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ :

-Έκδοση ή αντικατάσταση βιβλιαρίων
-Διακοπή ή αναστολή του ασφαλιστικού δικαιώματος
-Χορήγηση Ευρωπαικών εντύπων και Ευρωπαικής κάρτας ασφάλισης ΕΚΑΑ.

Τα βιβλιάρια του κύριου και έμμεσα ασφαλισμένου ισχύουν εφ” όρου ζωής και δεν χρειάζονται θεώρηση.
Φοιτητές έως και 26 χρόνων:
Τα βιβλιάρια ισχύουν για επιπλέον δυο χρόνια μετά την αποφοίτηση
– από ΑΕΙ-ΤΕΙ
-από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
(με προσκόμιση δικαιολογητικών).
Για περισσότερες πληροφορίες στον ΟΠΑΔ