ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή,  χθες 13-11-2014, η υπ” αριθμ. 1978/130 τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η  Κυβέρνηση θεσμοθετεί τη  μερική αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, που είχαμε υποστεί με τις διατάξεις του Ν. 4093/12.

Με την ίδια ρύθμιση διατηρούνται σε ισχύ οι  διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών.

Η Κυβέρνηση, επικαλούμενη τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και δυνατότητες, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, δεν συμμορφώθηκε πλήρως προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ, με το υπ” αριθμ. 12/2014 Πρακτικό συνεδρίασης,  της 5/9/2014, την καλούσε να συμμορφωθεί εντός δυο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασής της

Από την ανωτέρω Επιτροπή,  ορίστηκε  η 28/11/2014, ως νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, ενώπιον της , οπότε  θα κρίνει αν  η Κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την απόφαση του ΣΤΕ.

Μετά από τις εξελίξεις αυτές, περιμένουμε  την κρίση της Επιτροπής , για να καθορίσουμε την παραπέρα στάση μας.

Οποσδήποτε όμως η απόδοση του 50%, των κρατήσεων του Ν. 4093  σε 36 δόσεις, ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ .

         

  Α- Οι ενεργεία  με τη μισθοδοσία της 27/11/2014, θα πάρουν τα  αναδρομικά από 01/07/2014 έως 31/12/2014.

 Β-  Για τους  εν αποστρατεία  στην εισηγητική έκθεση ορίζεται 

         

1.     Στη σελίδα 2  «Ειδικά για τις διαφθορές αποδοχών και συντάξεων για το διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014 θα χορηγηθεί ποσό 91,4 εκ. ευρώ εντός του 2014 για τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α.».

 

2.     Στη σελίδα 5 « Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων».

3.     Στη σελίδα 22 (Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 320/48/2014) αναφέρει : «Οι μηνιαίες διαφορές που απορρέουν από τον επανακαθορισμό του βασικού μισθού και επιδομάτων και ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014 θα εξοφληθούν εφάπαξ με την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων στους εν ενεργεία και συνταξιούχους στρατιωτικούς εν γένει.»

4.     Στη σελίδα 23 «Εφάπαξ δαπάνη 91.400.000 ευρώ, από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 μέχρι 31/12/2014»

5.     Στην Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) και σελίδα 24 της κατατεθείσας νομοθετικής ρύθμισης αναφέρει «Εφάπαξ δαπάνη 91.400.000 ευρώ από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014.».