ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   στις 27 Νοεμβρίου Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   στις 22 Δεκεμβρίου θα λάβουν τα αναδρομικά, αφού πρώτα γίνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ   που εκδόθηκε προχθές.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  το  Φ.Ε.Κ. τ . Β” 3093/18-11-2014 ορίζει

Η πρώτη δόση που θα λάβουν οι αφορά τα αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2014 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2014.

Επίσης, για τον Δεκέμβριο, θα λάβουν τον νέο αναπροσαρμοσμένο μισθό ή σύνταξη.

Για τα αναδρομικά της περιόδου από τον Αύγουστο 2012 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ, η καταβολή τους θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα γίνει ως εξής:

- Εφόσον οι συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση και συγκεκριμένη την 27η Ιανουαρίου 2015.

-Για τους συνταξιούχους η καταβολή θα γίνει με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου.

. Εφόσον οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, τότε αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27η Ιανουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27η Δεκεμβρίου του 2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση. Για τους συνταξιούχους η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη του Φεβρουάριου.

-Στο ΦΕΚ διευκρινίζεται και το τι θα ισχύσει στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατά ένα μέρος αυτής της διετίας (1η Αυγούστου 2012 – 30 Ιουνίου 2014) και κατά το υπόλοιπο κατέστησαν συνταξιούχοι. Στις περιπτώσεις αυτές η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27η Ιανουαρίου 2015, από την υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά τον χρόνο της ενέργειας. Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το υπόλοιπο μέρος αυτής της χρονικής περιόδου, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.

Παρόμοια είναι και η αντιμετώπιση των δικαστικών.

Όπως γράφουμε σε προηγούμενο άρθρο, περιμένουμε την γνωμοδότηση  της Επιτροπής  του ΣΤΕ  η οποία θα κρίνει αν η Κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την Απόφαση (βλέπε προηγούμενη ανακοίνωση)