ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Μετά από ερωτήματά σας, για την έκδοση σημειωμάτων  σύνταξης, ειδικά τις μέρες αυτές, για να διασταυρώσετε το ύψος της καταβολής  των κρατήσεων του Ν. 4093, σας ενημερώνουμε :

Από 1.1.2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν εκδίδει ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, αλλά εφαρμόζεται η διαδικτυακή πληροφόρηση για τους Συνταξιούχους.

1-Για να λάβετε αυτή την ενημέρωση εισέρχεστε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr , επιλέγετε το πεδίο Μισθοί -Συντάξεις, επιλέγετε το πεδίο Συντάξεις, επιλέγετε το πεδίο Προσωποποιημένη πληροφόρηση συνταξιούχου, πληκτρολογείτε το  κωδικό πρόσβασης στο ΤΑΧΙsπθt), επιλέγετε το πεδίο Ενημερωτικό Σημείωμα και τέλος, επιλέγετε το μήνα και το έτος για το οποίο ενδιαφέρεστε να λάβετε γνώση.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα που από 1.1.2014 θα εκδίδεται με τον τρόπο που περιγράφεται, αντικαθιστά πλήρως το Ενημερωτικό Σημείωμα  και μπορεί να αξιοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

2-Με τον ίδιο τρόπο  και διαδικασία,εκδίδεται η  Βεβαίωση καταβληθείσας σύνταξης για χρήση στην  Οικονομική Εφορία κατά την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, που  θα εκδοθεί για το 2015,  (οικονομική χρήση 2014)  :

εισέρχεστε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr επιλέγετε το πεδίο Μισθοί-Συντάξεις, επιλέγετε το πεδίο Συντάξεις, επιλέγετε το πεδίο Προσωποποιημένη πληροφόρηση συνταξιούχου, πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο ΤΑΧΙ5), επιλέγετε το πεδίο Βεβαίωση καταβληθείσας σύνταξης (….έτος) .