ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Οι Ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ, πρέπει να πάρουμε κωδικό Α.Μ.Α. από το ΙΚΑ  (3ος όροφος κτιρίου ΙΚΑ  Σταυρωμένος)

Α-Οι ασφαλισμένοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, (σύζυγος και παιδιά μέχρι 18 χρόνων) μπορούν να ενημερώνονται για την

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους

-να πάρουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α)  και να τον γράψουν στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου, γιατί ο αριθμός είναι απαραίτητος για τη χρήση του βιβλιαρίου:

από την σελίδα  :  www.ika.gr  Τα βιβλιάρια του άμεσα ασφαλισμένου και των παιδιών μέχρι 18 χρόνων, ΔΕΝ  χρειάζονται θεώρηση , ΜΟΝΟ νέο ΑΜΑ

Μπορούν επίσης, τη διαδικασία να την κάνουν στο ΙΚΑ Σταυρωμένου, αν δεν ανοίγει το σύστημα ή δεν έχουν υπολογιστή

 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ:

1-Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου   Α.Μ.Α

2-Α.Μ.Κ.Α

3-Α.Φ.Μ.

Β-Για τα παιδιά 18-24, που είναι φοιτητές, ΜΕΧΡΙ   28-02-2015, για τη θεώρηση προσκομίζουμε :

1- Βεβαίωση Σχολής

2-Αντίγραφο Ε1 γονέα, άμεσα ασφαλισμένου

3- Ταυτότητα

4-Πρόσφατο σημείωμα αποδοχών, άμεσα ασφαλισμένου

5-βιβλιάριο Υγείας και βιβλιάριο υγείας κυρίως ασφαλισμένου

Για άνεργα παιδιά  18 ετών και άνω, καθώς για απόφοιτους ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ άνω των 24  , ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, προσκομίζοντας:

1- Φ/ο κάρτας ανεργίας,

2-Βεβαίωση ΟΑΕΔ

3-Φ/ο Ε1 γονέα

4- Αστυνομική Ταυτότητα

 

Γ – Για  τις συζύγους, τα βιβλιάρια πρέπει να θεωρηθούν ΜΕΧΡΙ 28-02-2015. Προσκομίζουμε :

1-Αντίγραφο Ε1

2-Αστυνομική Ταυτότητα

3- Πρόσφατο σημείωμα αποδοχών άμεσα ασφαλισμένου

Για ειδικές περιπτώσεις απευθυνόμαστε στο ΙΚΑ

παραθέτουμε Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015                 Δελτίο Τύπου
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. 
Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014).
Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα). 
Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει  
να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή  Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγουςκαθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.
Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύ-νονται στα Υποκ/τα.
Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμέ-νους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.»
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους,
www.ika.gr /Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προσοχή:   Πηγαίνοντας στον γιατρό, αυτός πρέπει να αναζητήσει τον αριθμό ΑΜΑ καθώς θα πρέπει να αναγραφεί στην επίσκεψη και στην συνταγή. Για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, καλό είναι να αναζητήσετε μόνοι σας τον αριθμό ΑΜΑ και να τον σημειώσετε  στο βιβλιάριό σας, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες