ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

-Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε τις νέες  Πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης μας , που ήδη λάβαμε,  με ημερομηνία, 03-03-2015 και προθεσμία για υποβολή ένστασης 120 ημέρες,κατ’ εφαρμογή  της παρ.3  του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 και της   με αριθμό  ΥΑ οικ2/88371/ΔΕΠ -ΦΕΚ Β 3093 /2014 ΚΥΑ,  των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου

 -Με τις εκδοθείσες  Συνταξιοδοτικές Πράξεις αποκαθίσταται μόνον κατά το  50%, στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 Παραβλέπονται  οι  τελεσίδικες απόφασεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με  αριθμ. 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014  , που ορίζουν :

 1-την απόδοση των αναδρομικά παρακρατηθέντα  από 1η Αυγούστου 2012 μέχρι 31-12-2012   και όχι του 50% αυτών

2- την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών μας   προ της εφαρμογής του Ν4093/2012 και των εφαρμοστικών αυτού διαταγμάτων ( καθεστώς ειδικών μισθολογίων, άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003, Α΄ 297).

3-   ότι το κράτος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που θα επιφέρει νέες μειώσεις.

Το κράτος λοιπόν ΔΕΝ συμμορφώθηκε πλήρως  και συνεχίζει να παρανομεί σε βάρος μας

Έχουμε τις εξής περιπτώσεις :

1-Όσοι έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά , διίστανται οι γνώμες αν θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση  κατά των Συνταξιοδοτικών Πράξεων του ΓΛΚ ή αρκεί η προσφυγή τους

2- Όσοι δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, πρέπει να υποβάλουν ένσταση και να προσφύγουν δικαστικά

Πέραν των υποσχέσεων, η νέα Κυβέρνηση δεν δείχνει σημεία εφαρμογής των αποφάσεων ΣΤΕ, μάλιστα υπάρχει σύγχυση από απαντήσεις στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού  ελέγχου, (Αρ.Πρωτ. ΓΚΕ 1035515 ΕΞ 2015/21 από 16-3-2015  Αν. Υπουργού Οικονομικών)

Ο Πρόεδρος