ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (14Ο Πανελλήνιου Συνεδρίου)

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, απέρριψε την Προσφυγή του  Σωματείου μας  κατά της απόφασης του 13ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου, για τη μη τροποποίηση Καταστατικού.      

  H ένστασή μας εστιαζόταν  στο γεγονός,  ότι το Προεδρείο στην επιμέτρηση των ψήφων, δεν αφαίρεσε τα  ΠΑΡΩΝ,  αλλά τα προσμέτρησε στη πρόταση ΄΄  μη τροποποίησης΄΄

Συγκεκριμένα  : οι παρόντες ήταν 74,  ΝΑΙ  στην τροποποίηση του άρθρου 10 παρ 2 (δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου,   έχουν μόνο ανώτατοι Αξιωματικοί ),  ψήφισαν ΝΑΙ  51 – ΟΧΙ  στην τροποποίηση 10 και 14 ψήφισαν ΠΑΡΩΝ με τοποθέτηση οι περισσότεροι ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση από τα συμβούλιά τους  .            Το καταστατικό προβλέπει για την τροποποίηση, πλειοψηφία ¾ των παρόντων δηλαδή 55, σύμφωνα με το Προεδρείο του ΠΣ, χωρίς την αφαίρεση των ΠΑΡΩΝ. Αν αφαιρεθούν τα ΠΑΡΩΝ τότε το 55 γίνεται 45, δηλαδή το καταστατικό τροποποιείται, γιατί τα ΝΑΙ ήταν 51.

Δεν κρίνουμε Το Δικαστήριο  για αυτή την <<πρωτοτυπία>>, της προσμέτρησης των ΠΑΡΩΝ , ούτε την ερμηνεία του άρθρου  του Καταστατικού, απ ‘αυτό. Κάναμε το Καθήκον μας, έναντι των Μελών μας , των αποφάσεων των Γενικών μας Συνελεύσεων,  και της επόμενης γενιάς.

 Ασκήσαμε ένα νόμιμο δικαίωμά μας, γιατί θεωρούμε ότι τα Μέλη της Ομοσπονδίας είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  Επίσης για τον τίτλο , ( άρθρο 1 παρ. 2), αυτός, πρέπει να αγκαλιάζει και εκπροσωπεί όλους. Γιατί  η Ομοσπονδία δεν είναι ΜΟΝΟ Αξιωματικοί ή Αξιωματικοί και άλλοι κατώτερα πλάσματα….  Δεν στρεφόμαστε προσωπικά κατά κανενός. Πιστεύομε στον εκσυγχρονισμό και την  συνέχεια της Ομοσπονδίας, η οποία επιτάσσεται από τη κρίσιμο περίοδο που διανύουμε . 

 Δεν έχουμε στόχο να διαλύσουμε την Ομοσπονδία, ούτε είμαστε συνωμότες ή δρούμε οργανωμένα, με αρχηγούς, όπως μας συκοφαντούν κάποιοι.  Απλά το αίτημα της τροποποίησης του καταστατικού ωρίμασε, έγινε κοινή συνισταμένη για πολλούς και είναι επιτακτική πλέον ανάγκη.

 Δεν  αποχωρούμε από την Ομοσπονδία, θα παλέψουμε όμως για τη μετεξέλιξή της σε μαχητική και δυναμική που θα εκφράζει όλους . Πιστεύουμε σε μια Ομοσπονδία στην οποία όλα  τα μέλη είναι ισότιμα στα  δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα φύλου, αποστρατευτικού  βαθμού ή  οποιεσδήποτε  άλλες διακρίσεις, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις Αρχές του Συντάγματος.  Ομοσπονδία δεν είναι μόνο οι Αξιωματικοί και μάλιστα οι ανώτατοι, δεν ανήκει σε κανένα, αλλά ισότιμα σε όλους.  Δεν είναι και δεν θα παραμένει ΔΕΣΜΙΑ σε φυλακή νομικών όρων, που στοιχειώνουν  τον σκοταδισμό . Δέκα Ψήφοι ήταν αρκετοί για να χαλιναγωγήσουν  μια Ομοσπονδία και να θέτουν το δίλλημα : μένετε με τους όρους μας  ή φεύγετε.. 

 Είμαστε αντίθετοι σε ρατσιστικές και  άρρωστες ιδέες  κατάταξης  και επιλογής των Μελών μας .

Το Καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί, για να ενώσει και αγκαλιάσει όλους . Η κοινωνία προχωρά.

Προσφύγαμε κατά της απόφασης του Συνεδρίου, όχι κατά προσώπων ή κατά της Ομοσπονδίας. Τα μεν πρόσωπα που  την περίοδο εκείνη, ήταν  το Δ.Σ.  και τα λοιπά όργανα, τα εκτιμούμε, την δε Ομοσπονδία την σεβόμαστε. Είμαστε λοιπόν απέναντι στη νοοτροπία της αδυναμίας, της απραξίας, του αποκλεισμού και του διχασμού.

 Ο αγώνας συνεχίζεται , με νέα πρόταση που καταθέσαμε για το επόμενο Συνέδριο…

 

Νίκος Ουρανός

Πρόεδρος  Συνταξιούχων Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου