ΤΕΑΠΑΣΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

         Σύμφωνα  Με την  ΠΟΛ 1051/18-03-2015 (ΦΕΚ 373 τεύχος β) του Υπουργείου Οικονομικών, το ΤΕΑΠΑΣΑ απέστειλε τα δεδομένα των Βεβαιώσεων επικουρικών συντάξεων που έλαβαν οι συνταξιούχοι,  για το έτος 2014, στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συμπληρωθούν οι σχετικοί κωδικοί στις Δηλώσεις Φόρου Ε1 των δικαιούχων.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1.15/15-1-2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι τομείς ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ καθώς και το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, θα εκδώσουν τις ετήσιες Βεβαιώσεις Φόρου έτους 2014 μέσω της Ιστοσελίδας του Ταμείου (www.teapasa.gr).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο  δικαιούχο να εισέρχεται στην Ιστοσελίδα του Ταμείου  www.teapasa.gr
- καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ),
-να εκτυπώνουν την επίσημη Βεβαίωση φόρου 2014.
Ο δικαιούχος μπορεί να πάρει τη βεβαίωση από το ΚΕΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ