ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

 

Το  σχέδιο Νόμου, «μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,  κατατέθηκε  απόψε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί στο τέλος της εβδομάδας.

Από την 1η Σεπτεμβρίου επεκτείνεται η εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (3865/2010)  στο δημόσιο τομέα.

 Ξεκινά η εφαρμογή και του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται ως άθροισμα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.

Α—Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό Ενστόλων

-Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, επανέρχεται στις ρυθμίσεις που καθιερώθηκαν με τον Ασφαλιστικό Νόμο (3865/2010).

                    -Οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας . Στα σαράντα αυτά χρόνια περιλαμβάνονται :

 τα πραγματικά (και  τα στρατεύσιμα για όσους έχουν) , η μάχιμη πενταετία και η τριετία Κονδύλη (για όσους την δικαιούνται)

                    -Ισχύει η ποινή κρατήσεων  επι πλέον 10%, για όσους συνταξιοδοτηθούν με αίτησή τους νωρίτερα.

                    – «τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».

Β—Οι γενικότερες αλλαγές που προβλέπονται με το  Νομοσχέδιο

Καταργούνται οι ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου 4331/2015 και συγκεκριμένα:

1-Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την επαναχορήγηση σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ. 

2- Καταργείται από την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου και μετά, η δυνατότητα του συμψηφισμού με τη σύνταξη των οφειλετών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), με χρέη προς τον Οργανισμό από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Στο εξής, το επιτρεπόμενο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση, επανέρχεται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις 20.000 ευρώ και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ στις 15.000 ευρώ.

3- Η δυνατότητα που είχε παραχωρηθεί σε ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (σ.σ. του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ)) να επιλέγουν την υπαγωγή τους σε έως και τρεις χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις έως και τον Δεκέμβριο του 2016. 

4- Καταργείται η διάταξη που παρείχε τη δυνατότητα, έως τις 30 Ιουνίου 2017, να αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά συνέχιζαν να καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές τους. 

5- Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την ασφάλιση στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δημοσιογράφων που εργάζονται σε γραφεία τύπου αθλητικών ομοσπονδιών. 

*6-Καταργείται το δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος στις ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ στο 50ό έτος της ηλικίας τους.

7- Καταργείται τέλος, ο μικρός λογαριασμός του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).  

8- Επανέρχονται οι ποινικές διώξεις για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.

 

 

Ασφαλιστικό Δημόσιου Τομέα

Το Νομοσχέδιο καταργεί  όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, σχετικά με τα  όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο δημόσιο, καθώς και το ύψος των συντάξεων.

Ειδικότερα:

1-. Αναδρομική αύξηση από τις 19 Αυγούστου του 2015 των ορίων συνταξιοδότησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

2-. Επιβολή προστίμου επιπλέον 10% σε όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν τα νέα όρια.

3- Το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης που ισχύει από τις 19 Αυγούστου 2015  παραμένει αμετάβλητο μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021.

4-. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

5-. Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής έως δύο κατώτερων ασφαλιστικών κλάσεων στο ΕΤΑΑ (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί).

6-. Κατάργηση της δυνατότητας συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων χρεών – μελλοντικής σύνταξης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

 

Επομένως :

Το κατώτατο όριο σύνταξης δεν θα ισχύει, για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία τους από την 1η Ιουλίου του 2015 και μετά, και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τις 19 Αυγούστου του 2015, ενώ το κατώτατο όριο που υπήρχε στις 19 Αυγούστου, παραμένει αμετάβλητο έως το τέλος του 2021.

Όσοι εργαζόμενοι του Δημοσίου συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη, θα υποστούν επιπλέον μείωση 10% έως ότου συμπληρώσουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, όσοι λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία, ή κατά μεταβίβαση εξαιτίας θανάτου συζύγου ή γονέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ