ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Με το άρθρο 21, παράγραφος 3, του σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»,  που έφερα η Κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, καταργούνται ρητά και μάλιστα αναδρομικά από 02-07-2015 οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4331/2015.

Οι  διατάξεις αυτές  ,έδιναν τη δυνατότητα στις  οργανώσεις των κλάδων ασφαλισμένων να μετατρέψουν τα Ταμεία τους, τόσο της Επικουρικής Ασφάλισης, όσο και της Πρόνοιας σε αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία μέχρι την 31-12-2015 .

 

Με το Ν.4052/2012, δόθηκε  η δυνατότητα  το ΤΕΑΠΑΣΑ, τόσο για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, όσο και για τον Κλάδο Προνοίας, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες ,κ.λ.π., να μετατραπεί  σε ΝΠΙΔ, δηλαδή σε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.

Η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι 31/12/2014.

-  Με το Νόμο 4316/14, η προθεσμία μεταφέρθηκε έως 28/2/2015

-Με το Ν.4320/15 έως 30/6/2015

-Με το Ν.4331/15 έως 31/12/2015.

Με το Ν.4334/15 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που δεν είχαν ενταχθεί μέχρι τότε

Με το Ν.4336/15 καταργήθηκε κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ