ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΚΟΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
1- Πρόεδρο : ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο
2- Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
3- Γεν. Γραμματέα : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
4- Ταμία : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
5- Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
6- Αναπλ. Ταμία : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ Γεώργιο
7- ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ Νικόλαο
Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 19η Μάη 2017 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 1100, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1- Συνεδριάσεις ΔΣ
Πρόταση :να συνεδριάζει την πρώτη Τετάρτη κάθε Μήνα
2- Λειτουργία Γραφείου (από όλα τα Μέλη ΔΣ)
Πρόταση : να είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη ,ώρες 1000-1200, με σειρά από όλα τα Μέλη ΔΣ
3- Λειτουργία ιστοσελίδας
Πρόταση : ανάρτηση όλων των εγγράφων κ.λ.π.
4 Εορτασμός Ημέρας Αποστράτων την Κυριακή 11 Μάη
Πρόταση : Από κοινού διοργάνωση από όλα τα Σωματεία, όπως και όλων των εκδηλώσεων,υπό την αιγίδα της Αστυνομικής
Διεύθυνσης.
5- Αγωγές για την κράτηση ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πρόταση :Να κάνουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση,(την Ημέρα εορτασμού Αποστράτων),να ενημερώσουμε τα Μέλη εγγράφως
ώστε να ενημερωθούν όλοι και να επεξηγήσουμε το θέμα και τη διαδικασία
6- Θέματα Μελών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ