ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ :1125- 1128/2016

 

– Ακυρώνουν το Ν. 4307/2014 -Επαναλαμβάνουν το σκεπτικό της 219/2014 -Είναι άμμεσα εκτελεστέες -Το σκεπτικό της Απόφασης είναι καθοριστικό για προσφυγές κατά του νέου Ασφαλιστικού

Μια μικρή αναδρομή:

1-Ο Νόμος 222/Α΄ -12-11-2012, αφαρμοστικός του Ν.4093/12

- Μείωση βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού, από 899, στα 875 Ευρώ

-Με ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή βαθμολογικής ράντας

-Η απόφαση ΣΤΕ 219/2014, ακύρωσε επί της ουσίας το Νόμο ΦΕΚ 222/Α΄ -12-11-2012, ο οποίος είναι ο εφαρμοστικός του Νόμου 4093

2- Με την υπ’αριθμό 18/2015 απόφασή του, το τριμμελές Συμβούλιο ΣΤΕ επιβάλει χρηματική κύρωση διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ, υπέρ των (4) Ομοσπονδιών που ειχαν προσφύγει κατά του Ν. 4093

3- Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4307/2014, άρθρο 86, παρ.3 , και της ΚΥΑ 2/88371/ΔΕΠ,ΦΕΚ 3093/Β/2014, είχαμε :

– Καταβολή του 50% των συνολικών διαφορών

-καταβολή την 27-11-2014 των διαφορών Ιουλίου-Νοεμβρίου 2012

-36 δόσεις από 1-1-2015, μέχρι 27-12-2017

-εκδόθηκαν Πράξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από 3-3-2015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Μισθολογικός Αντιστ/γος -Α΄ συνταξιοδοτική πράξη 2434ευρώ -Αναπροσαρμογή N. 4093 2051 -Διαφορά : -383 τα οποία αντιστοιχούν σε -171 (πράξεις ΓΛΚ- Απόφαση Διευθυντή ΓΛΚ)
-Αναπροσαρμογή Ν.4307 2242ευρώ Διαφορά +85 >> , των οποίων η καταβολή ολοκληρώνεται 27-12-2017

Υπόλλοιπο 86 Ευρώ, τα οποία οφείλει το Κράτος να αποδώσει.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ -Χρόνος :από 1-7-2012 μέχρι καταβολής -Ποσό ανά Μήνα : το ποσό που προκύπτει από την Απόφαση του Δ/ντή του ΓΛΚ και παρακρατήθηκε -Συνολικό δικαιούμενο ποσό= Μήνες Χ παρακρατηθέν ποσό ή 36 Χ 85 = 3096 Ευρώ

Για όσους έχουν προσφύγει, το συνολικό ποσό, επιστρέφεται έντοκα. Πολλά Μέλη μας έχουν προσφύγει ατομικά ή ομαδικά
(Το άρθρο δημοσιεύεται, ύστερα από ερωτήματα Μελών πότε τελειώνει η καταβολή κ.λ.π. )
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ