ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19 ΜΑΗ 2017

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1- Συνεδριάσεις ΔΣ
Το ΔΣ θα συνεδριάζει την πρώτη Τετάρτη κάθε Μήνα
2- Λειτουργία Γραφείου (από όλα τα Μέλη ΔΣ)
Το Γραφείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη ,ώρες 1000-1200, με σειρά από όλα τα Μέλη ΔΣ ( απόφαση κατά πλειοψηφία)
3- Λειτουργία ιστοσελίδας
Ανάρτηση όλων των εγγράφων κ.λ.π., όποιος επιθυμεί μπορεί να στέλνει άρθρο για δημοσίευση ,ιδικά τα Μέλη ΔΣ
4- Εορτασμός Ημέρας Αποστράτων την Κυριακή 11 Ιουνίου
Από κοινού διοργάνωση από όλα τα Σωματεία, όπως και όλων των εκδηλώσεων,υπό την αιγίδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
5- Αγωγές για την κράτηση ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θα κάνουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση,(την Ημέρα εορτασμού Αποστράτων), να ενημερώσουμε τα Μέλη εγγράφως
ώστε να ενημερωθούν όλοι και να επεξηγήσουμε το θέμα και τη διαδικασία
7-Διαγραφές Μελών για οφειλές εισφορών
Θα αποσταλεί έγγραφο στους οφειλέτες να καταβάλουν τα χρεωστούμενα, μέχρι τέλους του έτους, διαφορετικά θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό για διαγραφή.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ