Προσωπική Διαφορά

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016 και την Απόφαση 26083/887, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης , ο επανυπολογισμός των χορηγούμενων ήδη προ της ψήφισης του Νόμου  Συντάξεων, θα γίνει από τον ΕΦΚΑ. Η σύνταξη θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης  στον  επανυπολογισμό   του ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, θα ληφθεί υπ’όψη  ο συντάξιμος μισθός της ήδη χορηγούμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης, ο συντελεστής αναπλήρωσης  (άρθρο 8 ν 4387/2017 )  και η μείωση λόγω γήρατος.  Η απόκλιση ονομάσθηκε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, και θα χορηγείται μέχρι την πλήρη προσαρμογή. Από 1/1/2019 αρχίζει η περικοπή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το  18% της καταβαλλόμενης (άρθρο Ν 4472/2017).Με το τέλος της  προσαρμογής, η χορηγούμενη σύνταξη θα είναι η εθνική (384 Ευρώ) στην οποία θα προστίθεται η ανταποδοτική ( τι πλήρωσα στον ασφαλιστικό βίο μου επί τον συντελεστή αναπλήρωσης)

ΕΤΣΙ Ο ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Δεν είναι  τα πράγματα απλά !! Αυτόματα χάνονται  η συντάξιμη μάχιμη πενταετία , τα τρια  χρόνια Κονδύλη για τους χαμηλόβαθμους  και οι μισθολογικές προαγωγές. Δηλαδή η προσωπική διαφορά!. Όλα λοιπόν γίνονται από την ψήφιση του Νόμου Λοβέρδου μέχρι σήμερα για αυτό το σκοπό.

Στο σχεδιάγραμμα απεικονίζονται: Η εθνική σύνταξη  και η ανταποδοτική (σκληρός πυρήνας κρατήσεων σύνταξης και προσωπική διαφορά).

σχεδ. 1

σχ1

σχεδ.2

Προσωπική Διαφορά Αξιωματικού

Προσωπική Διαφορά Αστυφύλακα : Αστυφύλακας με 25 χρόνια πραγματικά συν  2   Στρατό, με Αποστρατευτικό Βαθμό Ανθυπαστυνόμου και Συνταξιοδοτικό Αστυνόμου Α’.  Στον κάθετο άξονα φαίνονται τα 35/35, αυτός έχει 27/35 και 8/35 πλασματικά. Έχει επίσης τρις μισθολογικούς βαθμούς. Στην ανταποδοτική θα υπολογισθούν μόνο οι εισφορές σύνταξης στον συνταξιοδοτικό βαθμό που έγιναν κρατήσεις !

σχεδ.3

Προσωπική Διαφορά Αστυφύλακα

Προσωπική Διαφορά Αξιωματικού : Αστυνομικός Δ/ντης με 33 χρόνια πραγματικής Υπηρεσίας Αποστρατευτικός βαθμός Ταξίαρχος. Συνταξιοδοτικός Αντιστράτηγος. Πλασματικά χρόνια 2/35 (κάθετος άξονας) ..Ανταποδοτικό μέρος σύνταξης , μόνο οι εισφορές για τα 33 χρόνια και ο βαθμός για τον οποίο καταβαλλόταν οι εισφορές επί τον συντελεστή αναπλήρωσης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΊκος ΟΥΡΑΝΟΣ