ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΒΟΕΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

TΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1918/1 Ιουνίου 2017, για τους δικαιούχους  ΒΟΕΑ, που υποβάλλουν αίτηση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 και δεν τους έχει χορηγηθεί, τότε το ύψος του δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του  Έτους 2011, ήτοι 7,6190.

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ