ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1- ΔΗΜΟΣΙΟΥ 29/6  Ημέρα  Πέμπτη

2- ΕΤΕΑ   4/7    Ημέρα Τρίτη  (για  πρώην  ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ κ.λ.π.)

3- ΟΓΑ  3/7 Ημέρα Δευτέρα

4- ΟΑΕΕ  3/7  Ημέρα Δευτέρα