ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Παραθέτουμε Υπόμνημα  του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τους Βουλευτές Ηρακλείου, με Ημερομηνία 05 Ιουλίου 2017.

 

Πρωτ :   36/2017

Κύριε Βουλευτά

Με την υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφασή του,η  Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας , έκρινε ως αντισυνταγματικές τις  διατάξεις των Νόμων (ν. 3863/10, 3865/10, 3896/11, 4002/11),  με τους οποίους είχε επιβληθεί «Eιδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά).

Ειδικότερα με πλειοψηφία 25 έναντι 9  κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ανωτέρω  Νόμων, αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4.1, 5.1 κ.ά.) όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).  Οι δύο αυτοί νομοθετικοί κανόνες προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης καταργώντας την.

Επίσης διατάσσεται αναδρομική επιστροφή   ΜΟΝΟΝ σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε ότι για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Η Ολομέλεια στην Απόφασή της επικαλείται εξαιρετικά σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους

Κύριε Βουλευτά

αν και πέρασε αρκετός καιρός μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση, δεν φαίνεται ότι θα       σεβαστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη και μέχρι σήμερα , σε καμιά ενέργεια δεν προέβηκε για την υλοποίηση της Απόφασης :

-να ενεργήσει για την επιστροφή των κρατήσεων σε όσους είχαν προσφύγει στο αρμόδιο   Δικαστήριο.

-με Νομοθετική ρύθμιση να παύσει τις κρατήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα συνεχίζονται.

          Οι μνημονιακοί Νόμοι, περιέκοψαν το εισόδημα των Συνταξιούχων, πολύ δε περισσότερο των Αποστράτων, οι δε κρατήσεις αλληλεγγύης    αφαιρούν συμαντικά ποσά και  μας  <<φτωχοποιούν >>  ακόμη περισσότερο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :1- Μισθολογικός Αντιστράτηγος,  (μισθολογικά υψηλόβαθμος) έχει τις εξής  κρατήσεις αλληλεγγύης:

ΕΑΣ (Ν.3865/10) =221,89

ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν.3986/11) =12,94

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ =234,82

 

2-Μισθολογικός Αστυνόμος Α΄ (μισθολογικά χαμηλόβαθμος), έχει τις εξής κρατήσεις αλληλεγγύης :

 

ΕΑΣ (Ν.3865/10) =128,90

ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν.3986/11) =8,84

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ =  136,74

 

         

Κύριε Βουλευτά

          Ζητούμε την παρέμβασή  σας, για τη συνεχιζόμενη αδικία σε βάρος μας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. ΤΣΙΠΡΑΣ Αλέξης
  2. ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ιωάννης
  3. ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σωκράτης
  4. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Νικόλαος
  5. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ελευθέριος
  6. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλειος
  7. ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σπυρίδων
  8. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Εμμανουήλ