ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Π.Ο.Α.Σ.Α.   εξέδωσε την παρακάτω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μετά το Δ.Σ του Μ.Τ.Σ. της 8-8-2017 και την  νέα τροπή στη δικαστική διένεξη της  PICAR A.E.και του  Μ.Τ.Σ.     
                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αθήνα 8-8-2017
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας   με βάση την υπ΄αριθ.2376/17 τελεσίδικη  απόφαση του Μ. Εφετείου Αθηνών και την ανακοίνωση της 8-6-17 του Μ.Τ.Σ., για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης ενώπιον του Α.Π., κρίνει ότι τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ανωτέρω δικαστική απόφαση με την οποία, μία σύμβαση, που αφορούσε την μεταβίβαση του δικαιώματος της διαχείρισης (management) και εκμετάλλευσης του Κεντρικού Μεγάρου του ΜΤΣ στην Αθήνα (ΑΤΤΙCA), μετατρέπεται σε μίσθωση, χωρίς, παράλληλα, να  αποδέχεται την αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος (που ήταν ήδη συμφωνημένος όρος) και καθορίζει την καταβαλλόμενη πρόσοδο σε εντελώς ασύμφορα επίπεδα, χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής στο μέλλον κλπ, δημιουργούν  συνθήκες χαριστικής παροχής υπηρεσιών στην PICAR A.E. και σοβαρό ζήτημα για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του Ταμείου στο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Καλούμε όλα τα μέλη μετόχους και μερισματούχους σε εγρήγορση, συσπείρωση,  κοινή δράση και εκδήλωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την άρση των συνεπειών αυτής της ιδιαίτερα επαχθούς απόφασης για τα συμφέροντα του Μ.Τ.Σ.

                                                                                                 Για το Δ.Σ.

Ο                                                                                                            Ο
Γ.Γ.                                                                                                   Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Αντιστράτηγος ε.α.                                                                        Υποστράτηγος ε.α.