ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Επιδίδεται  ήδη ,  η με αριθμό (0094/2017) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε όσους είχαν υποβάλλει έφεση κατά των πράξεων της Δ/νσης  Στρατιωτικών συντάξεων του ΓΛΚ  ,που είχαν εκδοθεί σε εφαρμογή του Νόμου 4093/2012.

Με την ανωτέρω Απόφαση  γίνεται δεκτή η Έφεση και οι διατάξεις του 4093/2012, κρίνονται ανίσχυρες. Στην Απόφαση επισυνάπτεται και το παράβολο των Είκοσι Ευρώ, που μπορεί ο ενδιαφερόμενος  να καταθέσει στη ΔΟΥ με φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να τα εισπράξει.  Σε όσα Μέλη μας επιδοθεί η Απόφαση, να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να τους δώσουμε  σχετική αίτηση, την οποία πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΛΚ, για να τους επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά. Τα ανωτέρω ισχύουν ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ, κατά του Ν.4093/2012.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                       Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ