ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ

 

 

                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρωτ.:  42                              ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

  1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
  2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
  3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
  4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
  5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
  6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο
    Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την  2   Οκτώβρη  2017, Ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1- Έγκριση δαπανών α) έξοδα προκαταρτικής σύσκεψης, β)πληρωμή τηλεφώνου Σωματείου γ) άλλες δαπάνες

2- Διοργάνωση της Παγκρήτιας σύσκεψης Σωματείων   εν Ενεργεία και Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας , στο Ηράκλειο, την 11η Οκτώβρη 2017, Ημέρα Τετάρτη και ώρα 0930, ενημέρωση ΔΣ για την πορεία   ( προετοιμασία, προσκλήσεις ,φακέλοι ,προσκεκλημένοι γεύμα , έξοδα,   κ.λ.π.)

Ενημέρωση για την Παγκρήτια ΑΠΟΣΤΡΆΤΩΝ, την ίδια μέρα.

4-Λειτουργία γραφείου του Σωματείου (εφαρμογή της Απόφασης του ΔΣ, για ανοικτό γραφείο, κάθε Πέμπτη και ώρες 1000 μέχρι 1200, από τον Μήνα Οκτώβρη)

5-Ενημέρωση ΔΣ, για τις ενέργειές μας τον Μήνα Σεπτέμβρη

6-Ενημέρωση ΔΣ, για την πορεία των συνταξιοδοτικών θεμάτων

7-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                            

(6976401840)