ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

 

Ιστότοπος  :   www.sasanh.gr                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρωτ.:  44                                                                       ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

  1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
  2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
  3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
  4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
  5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
  6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο
    Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 13η Νοέμβρη  2017 Ημέρα  Δευτέρα και ώρα 1800, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1- Έγκριση δαπανών α) Παγκρητίου, β) φωτοτυπικού γ) άλλες δαπάνες

2-Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας Εν Ενεργεία και Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας  στο Ηράκλειο, την 22α Νοέμβρη 2017

4-Λειτουργία γραφείου του Σωματείου (εφαρμογή της Απόφασης του ΔΣ, για ανοικτό γραφείο, κάθε Πέμπτη και ώρες 1000 μέχρι 1200.

5-Διοργάνωση Χοροεσπερίδας Σωματείου.

6-Διοργάνωση Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης  το Γενάρη.

7-Έγγραφη ενημέρωση Μελών, αρχές Δεκέμβρη.

8-Ενημέρωση ΔΣ, για την πορεία των συνταξιοδοτικών θεμάτων.

7-Δημιουργία ομάδας στο face dook (αφορά μόνο τα Μέλη μας), για άμεση ενημέρωση

8-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                            

(6976401840)