Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 • Τροποποιήσεις στην καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ
  Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, 2021@21:08 - Ανακοινωση   Με το ΦΕΚ ΦΕΚΒ 5123 2021 :Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89α/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας […]
 • Συμπληρωματικό ΕΦΑΠΑΞ ΤΑΠΑΣΑ
  Παρασκευή, 16 Απριλίου, 2021@21:09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι  δικαιούχοι  μπορούν να δουν τα δικαιολογητικά  στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΑΣΑ Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (teapasa.gr) «Ανάρτηση Εγκυκλίου περί καθορισμού, δικαιολογητικών χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και επιστροφής εισφορών σε ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ύστερα από την Υπ’ αριθ. 30.12/29-8-20 (teapasa.gr)
 • ΤΑΠΑΣΑ
  Πέμπτη, 01 Απριλίου, 2021@19:52 - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ    :  www.teapasa.gr Βερανζέρου 48 Αθήνα, Αττικής – Τ.Κ. 104 38 ΠΑΤΗΣΕ  : Επικοινωνία (teapasa.gr)  
 • ΤΕΑΠΑΣΑ: εφ’άπαξ βοήθημα
  Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019@23:08 - Επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018, μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (ν.4575/20 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Με την υπ’ αριθμ. […]
 • ΤΕΑΠΑΣΑ ,καταβολή αναδρομικών
  Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2019@23:55 -   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ΤΕΑΠΑΣΑ με απόφασή του  προχωρά στην καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού,σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.4575/2018, σε διοικητικά αποκατασταθέντα (Απόστρατους) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2016, τα οποία επαναφέρθηκαν αναδρομικά στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Η […]
 • ΤΕΑΠΑΣΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου, 2017@21:30 -     ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 – 104 38 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105276990 FAX: 2105276719 EMAIL: president@teapasa.gr Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ             ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ     ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ 1.   Ο   Κλάδος   Υγείας  Υπαλλήλων   Αστυνομίας   Πόλεων  (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)  […]
 • ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ
  Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 2015@22:37 -   Με το άρθρο 21, παράγραφος 3, του σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»,  που έφερα η Κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, καταργούνται ρητά και μάλιστα αναδρομικά από 02-07-2015 οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4331/2015. Οι  διατάξεις αυτές  ,έδιναν τη […]
 • ΤΕΑΠΑΣΑ
  Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2014@11:30 - ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ             1.«Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην παρ. […]
 • ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΕΑΠΑΣΑ
  Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2014@20:13 - 7-ΤΕΑΠΑΣΑ Η Κυβέρνηση , εντελώς αιφνιδιαστικά και  χωρίς καν να προηγηθεί  διάλογος,  ψήφισε  στη  Βουλή,(με ψήφους  50 υπέρ και 47 κατά), τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική προσθήκη στο άρθρο 221, με την οποία το ΤΕΑΠΑΣΑ  εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας (N. 4281/8-8-2014, FEK 160)    Με το Ν. 4142/2013,  […]
 • ΤΕΑΠΑΣΑ
  Κυριακή, 03 Αυγούστου, 2014@00:25 - Υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργασίας     Η Κυβέρνηση , εντελώς αιφνιδιαστικά και  χωρίς καν να προηγηθεί  διάλογος, εισάγει  προς ψήφιση  στη Βουλή των Ελλήνων, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιχειρείται να μπει οριστικό τέλος  στο ΤΕΑΠΑΣΑ.       Με το Ν. 4142/2013,  λόγω των ειδικών συνθηκών που διέπουν […]
 • ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Δ.Σ. ΣΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ
  Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, 2013@22:35 -   Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης  εξέδωσε επιτέλους  τη σχετική Υπουργική Απόφαση για τον διορισμό νέου Δ.Σ., Προέδρου και μελών Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ,  δημοσιεύθηκε  δε  στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 545/07-11-2013, Αρ. Απόφασης ΕΜ/1-Δ/90/05-11-2013). Τα εκκρεμή θέματα είναι πολλά, οι συγκυρίες δύσκολες και προπαντός οι οδηγίες του Ν 4093/2013, για τα Επικουρικά Ταμεία […]