ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Πραγματοποιούμε την Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση ,

την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 1800,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1- Διοικητικός Απολογισμός,  από τον Γενικό Γραμματέα

2-Οικονομικός Απολογισμός, από τον Ταμία

-τοποθέτηση  Προέδρου Εξελεγκτικής Επιτροπής

3-Ανάλυση συνταξιοδοτικών θεμάτων , από τον Πρόεδρο:

α- νέες  πράξεις συνταξιοδότησης

β-επαναπροσδιορισμός ήδη χορηγουμένων συντάξεων

γ-επαναπροσδιορισμός ήδη χορηγουμένων μερισμάτων

δ- πορεία Δικαστικών διεκδικήσεων (έκδοση Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου)

4-Επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση της διαγραφής Μελών, που οφείλουν  εισφορές πέραν της Διετίας.

5-Τοποθέτηση Μελών ΔΣ

6- Τοποθετήσεις, προτάσεις Μελών μας

Καλούμε τα Μέλη μας  καθώς και όλους τους Αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας να μετέχουν.

Επίσης καλούμε να μετέχουν  οι χήρες Συνταξιούχων. Θα αναλυθούν :

α- επαναπροσδιορισμός χορηγουμένων ήδη συντάξεων

β-καθεστώς χορήγησης συντάξεων  και μερισμάτων στους δικαιούχους, λόγω θανάτου Αποστράτου

γ-ενστάσεις που πρέπει να υποβληθούν

Παρακαλούμε τα Μέλη μας , να ενημερώνουν τις χήρες Αποστράτων που γνωρίζουν, για τη Γενική Συνέλευση, επειδή δεν έχουμε στοιχεία τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος  ΟΥΡΑΝΟΣ                     Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ