ΤΕΑΠΑΣΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Η ΠΡΟΕΔΡΟ Σ
Δ . Σ .Β ε ρ α ν ζ έ ρ ο υ   4 8 ,
Τ . Κ .   1 0 4 3 8 Αθήνα 31 Ιουλίου 2018
«Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας»

Γνωρίζεται ότι:       Τα ποσά που παρακρατήθηκαν  και αποδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. ως μηνιαία εισφορά   των   συνταξιούχων   υπέρ   του   Κλάδου   Υγείας   με   την   ένδειξη   Π.Α.Π.(Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού (επί  του  ακαθάριστου ποσού  μηνιαίας  κύριας  σύνταξης,  χωρίς  την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων  4024/2011, 4051/2012  και  4093/2012 και  όχι  στο  καταβαλλόμενο  ποσόκύριας   σύνταξης),   για   το   διάστημα   από   1/10/2013   έως   30/11/2017,  θα επιστραφούν  – μετά   από   αλλεπάλληλες   επικοινωνίες   του   Ταμείου   μας   με εκπροσώπους   του   Ενιαίου   Φορέα   Κοινωνικής   Ασφάλισης-   στους   δικαιούχους ενεργών συντάξεων του Κλάδου Υγείας  μέσω του Ε.Φ.Κ.Α., διαδικασία η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί  περί το τέλος μηνός Οκτωβρίου 2018 μαζί με τις συντάξεις μηνός Νοεμβρίου.
Ο Συντάκτης
Δημήτριος ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ