ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ Ν.4093, ΔΩΡΩΝ κ.λ.π.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Με το Νόμο 4093/2012,οι Απόστρατοι, έχουμε υποστεί  μειώσεις  :

α-των συνταξίμων αποδοχών, ( άρθρο πρώτο, του ν.4093/2012, παρ. 1Α-5 περίπτωση 1, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώθηκε από 01.01.2013, ποσοστιαίως από 5%-20% )

β-σε σταδιακές περικοπές των επιδομάτων-δώρων εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόματος αδείας και τελικά στην πλήρη κατάργησή τους  , (άρθρο πρώτο, του ν.4093/2012, υποπαράγρ. 1Α- 6 περίπτ. 3, τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, από 01-01-2013, καταργήθηκαν)

Σύμφωνα  με την υπ” αριθμό 2287/2015, Aπόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ , οι ανωτέρω διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Πρόσφατα, δικαιώθηκε μεγάλος αριθμός συνταξιούχων, που είχαν προσφύγει με αγωγές .

Το Διοικητικό Συμβούλιο διερευνά τις δυνατότητες που υπάρχουν ,για την ασφαλέστερη προάσπιση των δικαιωμάτων των Μελών μας και σε ποιες  ενέργειες πρέπει να προβούμε,επειδή οι γνώμες των Νομικών διίστανται .

Καλούμε τα Μέλη μας, να περιμένουν ανακοίνωσή μας και να μην σπεύσουν να υποβάλλουν αιτήσεις που κυκλοφορούν αμφιβόλου Νομικού αποτελέσματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ