Κατάθεση χειρόγραφων αιτήσεων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Επειδή κάποιοι διαδίδουν , διάφορα  (ότι τάχα δεν βρήκαν το Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου,ότι δεν τους έβαζαν  πρωτόκολλο,κ,λ,π,),

προσωπικά έκανα όλη τη διαδικασία,  σήμερα, ώρα 1100, παρουσία  αρκετών Μελών μας.  Το Γραφείο λειτουργούσε τέλεια, ο Υπάλληλος  ήταν ευγενικότατος και τον ευχαριστούμε πολύ.

Ο Υπάλληλος  μας δήλωσε ότι δεν έχει ειδοποίηση να μη παραλαμβάνει αιτήσεις και όσοι πηγαίνουν θα τις παίρνει.

Οι αιτήσεις πρέπει  :

-να απευθύνονται  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,  (όχι προς ΕΦΚΑ)

-εμπρός από τον Αριθμό Μητρώου  Συνταξιούχου να αναγράφουμε   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας, ένεκα της ανακοίνωσης του ΕΦΚΑ. Οι αιτήσεις καλό είναι να γίνονται  πλέον ηλεκτρονικά.

 

 

 

 

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ