ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Αριθμός αίτησης: 480884
Ημερομηνία υποβολής: 10/11/2018 23:04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΥΡΑΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:  ΑΔΗΛΩΤΟ
ΑΦΜ:  0οθθ
ΑΜΚΑ:  0οοοοοο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  οοοοοοο
ΠΟΛΗ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΚ:  71305
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:  281βββββββ
EMAIL:  nikouranos@hotmail.gr

ΠΡΟΣ 1.ΤON EΦΚΑ, 2.ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ

A. Παρακαλώ να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαμβάνω από τους ακόλουθους τ. φορείς:

Α1. ΤON EΦΚΑ

1. Περιφερειακή Υπηρεσία: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) -> Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Αριθμός Μητρώου: 100397145

Α2. ΤO ΕΤΕΑΕΠ

1. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης: ΤΕΑΕΧ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής )

Β. Παρακαλώ 1)να μου καταβάλλετε έντοκα τα ποσά, τα οποία μου παρακρατήσατε, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα,με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012, στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας, καθότι οι περικοπές κρίθηκαν αντισυνταγματικές ,με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015, αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας .Να παύσετε στο εξής τις παρακρατήσεις, στην κύρια και επικουρική μου σύνταξη και να μου καταβάλλετε στο εξής τα δώρα Χριστουγέννων -Πάσχα και επίδομα αδείας (800 ευρώ)ανά έτος  2) Να μου χορηγήσετε βεβαίωση για το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών.Επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου.

 

 

Όπως βλέπετε στο παράδειγμα , η αίτηση  έτσι αποτυπώνεται.Η αίτηση αποτελεί ΑΠΛΗ ΟΧΛΗΣΗ, ώστε να μην παραγραφεί το δικαίωμα . Ανάλυση και τεκμηρίωση θα γίνει στην αγωγή. Η παράγραφος Β, δεν παίρνει περισσότερο κείμενο. Μπορεί ο καθένας να γράφει επιλεκτικά κείμενο.

Αν θέλω να κάνω διορθώσεις, ακολουθώ τα ίδια βήματα  ,εισάγω τους κωδικούς  και εμφανίζεται η φόρμα , όπως αυτή που φαίνεται.

Πατώ την ένδειξη ΔΙΟΡΘΩΣΗ ,κάνω τη διόρθωση, αποθήκευση και εκτύπωση

Δες νεότερη σχετική δημοσίευση με ημ/νία 11 Νοέμβρη 2018, ως προς το κείμενο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

 

Αριθμός αίτησης